Anorak

Anorak News | Madeleine McCann: Daily Mirror Flies Anna Stam To London

Madeleine McCann: Daily Mirror Flies Anna Stam To London

by | 7th, August 2008

MADELEINE McCann: An Anorak reader sends news of tomorrow’s tabloid sensation, translated from the Dutch.

What good can come of Anna Stam – Maddie spotter; one of many – meeting with Kate McCann, a meeting arranged by a tabloid paper?

The story:


Anna zag Maddie, ontmoet McCanns
ANNA SAW MADDIE, MEETS MCCANNS

AMSTERDAM – De Amsterdamse Anna Stam is gisteravond naar Londen gevlogen voor een ontmoeting met de ouders van de vorig jaar verdwenen Madeleine McCann.

Last night Anna Stam of Amsterdam has flown to London for a meeting with the parents of Madeleine McCann, who disappeared last year.

Op kosten van de Britse tabloid The Daily Mirror zal ze vertellen dat ze Maddie ‘misschien’ heeft gezien.

Costs being met by the British tabloid The Daily Mirror, she will tell them that she “maybe” has seen Maddie.

Vorig jaar mei werd Stam, medewerkster van een feestartikelenwinkel in Amsterdam-Oost, aangesproken door een Brits meisje van een jaar of vier.

Last year May, Stam, assistant in a party goods shop in Amsterdam-East, was addressed by a British girl of approx. 4 years old.

”Of ik wist waar haar mummy was,” zegt Stam.

“She wanted to know if I knew where her Mommy was,” says Stam.

Toen ze naar de vrouw wees met wie ze was binnengekomen, schudde het meisje haar hoofd.

When she pointed to the women with whom she had entered, the girl shook her head.

”Dat is niet mijn moeder, zei ze, dat is een vreemde.”

“That’s not my mother”, she said, “that’s a stranger.”

Volgens Stam zei het meisje dat de vrouw haar had weggehaald bij haar moeder op vakantie, waar kon ze niet zeggen.

According to Stam the girl said that the woman had taken her away from her mother on holidays, but couldn’t say where.

Stam: ”Toen vroeg ik hoe ze heette. Ik dacht eerst dat ze ‘Maggie’ zei, maar ze verbeterde me: ‘Ik heet Maddie’.”

Stam: “Then I asked what her name was. At first I thought she saod Maggie, but she corrected me: ”My name is Maddie”.”

Het nieuws van de ontvoering van Madeleine McCann uit een appartementencomplex in Portugal had Nederland toen nog niet bereikt.

At the time the news about the abduction of Madeleine MxCann from an apartment building in Portugal hadn’t reached the Netherlands yet.

Toen Stam een week later een foto van het meisje op tv zag, heeft ze zich bij de politie gemeld.

When a week later Stam saw a photo of the girl on television, she reported to the police.

Stam: ”Of het echt Maddie was, weet ik niet zeker.

Stam: “If it really was Maddie, I don’t know for sure.

Maar hopelijk hebben de ouders er iets aan en houden ze hoop dat ze ooit nog gevonden wordt.”

But hopefully it helps the parent and they keep hope that she will still be found one day.
(JASPER KARMAN)Posted: 7th, August 2008 | In: Madeleine McCann, Tabloids Comments (418) | TrackBack | Permalink